gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', { 'user_id': 'USER_ID' });
top of page

Tjenester

 

 

 

Kyndill tilbyr et vidt spekter av tjenester, og variasjonene i prosjektene vi deltar i, er store.

 

 

Lysdesign

Prosjekterende lysdesigner i samarbeid med byggherre, arkitekt, interiørarkitekt, kunstner, elektrokonsulent osv.

Et prosjekt kan f.eks inneholde utarbeidelse av konsept, forslag, skisser og ideer, utarbeidelse av planer, beregninger, lyssettinger, innjusteringer etc.

 

 

Visualiseringer

Visualiseringer benyttes i stor grad for å understreke tanken bak lysdesignet. Vi benytter Autodesk 3D studio max, Dialux, Relux og Photoshop.

 

 

Prøvelyssetting

Prøvelyssetting benyttes for å sjekke om prosjektets teorier i forhold til lys fungerer som ønsket. 

 

 

Utredninger

Utredninger dreier seg ofte om energiberegninger, teknologisammenligninger og etterprøvelse av anlegg.

 

 

Rådgivende tjenester

Kontroll av prosjekter før gjennomføring. Arkitekt og elektrokonsulent benytter dette for å sikre seg at prosjektet er riktig prosjektert.

 

 

Kurs og seminarer

Kyndill holder kurs og seminarer for arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, museumstilknyttede som konservatorer og utstillingsarkitekter med flere. 

 

 

Armaturdesign

Vi utvikler ofte spesialtilpassede løsninger til prosjekter der det stilles høye krav til estetiske uttrykk og tekniske kvaliteter, og design av armaturer er en del av vårt virke. I dette arbeidet samarbeider vi med med flere forskjelligeleverandører som er spesialister i sitt fag.

 

Utsmykninger

Vi gjør også utsmykninger og lysinstallasjoner. Disse produserer vi egenhåndig. Se eksempler her.

 

 

 

 

bottom of page