Kyndill Priser og krediteringer

Norsk Lyspris 2016 - diplom åpen klasse

Norges Bank, kunnskapssenter

 

Les mer

Norsk Lyspris er etablert av Lyskultur - norsk kunnskapssenter for lys. Hensikten med Norsk lyspris, er å sette fokus på og å synliggjøre lyskulturen i Norge. Det legges vekt på at man har benyttet lys på en innovativ, spennende, kreativ, energieffekltiv eller funksjonell måte.

Norsk Lyspris 2015 - diplom åpen klasse

Norges Fiskerimusem, Bergen

 

Les mer

Norsk Lyspris 2009 - hederlig omtale innendørs

Gulset kirke, Skien

 

Les mer