gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', { 'user_id': 'USER_ID' });
top of page
Nytt liv i dioramaene

Utstillingene, som nå er er blitt Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, ble laget i 1990. Bakgrunnsbildene ble malt av den tyske kunstneren Erich Böttcher. Preparater og naturmiljø i dioramaene ble laget av museets egne ansatte: Peter Valeur, Ovin Udø og Kai Arild Holm.

Dioramaene ble belyst med lysstoffrør, og virkningene av lyset ble bearbeidet med avdekninger som treplater og opaliserte glassplater. Men lyset var svært flatt, og UV-stråling fra lysstoffrørene ga skader som bl.a. bleking av preparater og naturmiljø. Miljøet fremsto også etter hvert som "gammeldags og kjedelig".

Skulpturering av preparater, kontraster, lysfarger og detaljert arbeide med lys og skygge ga svært god respons når vi begynte å jobbe med det, og dioramaene fremstår nå omtrent som nye. Det er heller ingen ulempe at vi fikk dette til med lite fysiske inngrep, og at dioramaenes opprinnelige utforming og innhold er inntakt og alt er fullt reversibelt.

Lyset i utstillingen forøvrig er som det har vært, det er kun de store dioramaene som har blitt endret.

Du kan se flere bilder her

bottom of page