gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', { 'user_id': 'USER_ID' });
top of page

Solberg

Solberg er et av de første feltene vi prøvde belysning som formidlingsmetode.

solberg (6 of 8).jpg

Kalnesfeltet

Kalnesfeltet ble benyttet som en testsite for gobobelysning av helleristninger

2022-04-27 21.33.59.JPG

Nordre Alvim Gård

Gobo installasjon

2023-09-13 20.09.16d.JPG

Bjørnstadfeltet

Olav Vs hall er oppgradert med nye belysning for å tilfredsstille mange funksjoner.

2015-11-11 17.01.09.jpg

Vangdal

Vangdal Norheimsund er et tilrettelagt felt med skråbelysning

2018-10-31 21.10.24.jpg

Ausevika

Ausevika helleristningsfelt

2023-09-22 22.48.15.JPG
bottom of page